Logo

Živočišná výroba

 • Snížení emisí amoniaku o 40-50%
 • Zlepšení zdravotního stavu a produkčních ukazatelů
 • Zlepšení konverze krmiva, zvýšení přírůstku hmotnosti
 • Zkrácená doba výkrmu
 • Snížení úhynu
 • Snížená spotřeba napájecí vody

Odpadní vody

 • Snižuje emise zátěžových plynů
 • Snižuje hodnoty CHSK a BSK5
 • Zrychluje sedimentaci jemných částic
 • Podporuje samočistící schopnost odpadní a technologické vody
 • Zlepšuje mycí a transportní vlastnosti technologické vody
 • Snižuje spotřebu odpěňovacích olejů a vápna
 • Prodlužuje životnost technologických vod v uzavřeném oběhu

Kompostování

 • Snížení emisí zátěžových plynů
 • Zkrácení kompostovacího procesu na polovinu (v závislosti na podílu těžko rozložitelných komponentů)
 • Gelové substance ředěné vodou propojují vrstvy kompostovaného materiálu, podporují rozkladné procesy, vážou těžké kovy (výhodné při kompostování rostlinných zbytků z údržby komunikací, dálnic a městské zeleně)
 • Ošetřený materiál není tak citlivý na vnější teplotní výkyvy

Chovatelství

 • Biopolym zlepšuje kvalitu srsti, její hustotu a lesk. Srst rychleji regeneruje po poškození či onemocnění.
 • Biopolym podporuje kvalitu a pigmentaci kůže a kožních derivátů.
 • Biopolym podporuje regeneraci organizmu, zlepšuje zdravotní stav a celkovou kondici zvířat. Je vhodné ho používat preventivně i při regeneraci organizmu po fyzické zátěži či onemocnění.
 • Biopolym zlepšuje zabřezávání a snižuje úhynu mláďat.

Rostlinná výroba a lesní hospodářství

 • Zvyšuje úrodnost všech půd a substrátů, zpřístupňuje rostlinám i těžko dostupné živiny (výsadby ve špatných půdních podmínkách, rekultivace, zalesňování,dálniční tahy)
 • Upravuje vodní režim, zvyšuje odolnost proti erozi a vysychání, pomáhá rozvoji půdních mikroorganizmů (rekultivace, zalesňování, dálniční pásy,městská zeleň, regenerace geneticky či historicky cenných stromů)
 • Rychlejší a zdravější růst vysazovaných rostlin
 • Mohutnější kořenový systém
 • Zvýšení plodnosti a výnosu

© 2004 ing. V.Gjurov, Klokočná 89, 251 64
Telefon: 603 825 659
E-mail: V.Gjurov@seznam.cz
WWW: www.bioalgeen.cz