Logo

BIOPOLYM FZT

Biologický regenerační přípravek

Reg.číslo:203 44
Účinná látka:Alginát sodný (EU 401)
Účinky:

Biopolym podporuje regeneraci organizmu, zlepšuje zdravotní stav a celkovou kondici zvířat. Je vhodné ho používat preventivně i při regeneraci organizmu po fyzické zátěži či onemocnění.

Biopolym zlepšuje zabřezávání a snižuje úhynu mláďat.

Biopolym zlepšuje kvalitu srsti, její hustotu a lesk. Srst rychleji regeneruje po poškození či onemocnění.

Biopolym podporuje kvalitu a pigmentaci kůže a kožních derivátů.

Dávkování:

Biopolym se dávkuje denně očním kapátkem (20 kapek = 1ml), do krmné dávky po jejím schladnutí pod 35°C


Počet kapek / 1kg živé váhy
Základní dávka pro celoroční dobrou kondici, srst a pigment3 kapky
Březí a kojící samice6 kapek
Zvířata ve sportovním tréninku (podle zátěže)6-8 kapek
Zvířata v rekonvalescenci, při poškození srsti a nechutenství6 kapek
Při velmi špatné kondici či velké zátěži organizmu9 kapek

Skladování

Skladovat v chladnu a temnu, záruční doba 1 rok

BIOPOLYM v médiích - otázky a odpovědi


Jakým způsobem vlastně Biopolym funguje?

Než odpovím na tuto konkrétní otázku, bylo by dobré začít poněkud zeširoka. My lidé si v posledních letech začínáme uvědomovat, že naše strava, byť sebelépe sestavovaná podle zásad racionální výživy, nám není schopna poskytnout v potřebné míře některé složky, zejména tzv. mikroživiny. Proto deficit těchto látek doplňujeme pomocí potravinových doplňků, nutriceutik. Jde o výrobky, které nemají charakter léků, jsou však pro stabilizaci zdraví nesmírně důležité. Řeč je především o vitamínech, mikrobiotikách, minerálních a stopových prvcích, aminokyselinách, fosfolipidech a mnohých dalších látkách. Lidský organismus díky dostatečnému přísunu zmíněných látek je schopen udržet fyziologickou či metabolíckou rovnováhu a tedy být zdravý. Málokdo si totiž uvědomuje, že nejsme ani tak ohrožení toxicitou našeho životního prostředí, to znamená přebytkem různých škodlivých látek, jako je mnohem horší naše ohrožení nedostatkem různých látek v našem organismu. Zjednodušeně řečeno - s přebytkem se vyrovnáme snáze, než s nedostatkem - čehokoliv.
U našich čtyřnohých přátel je to obdobné. Oni stejně jako my ztratili přirozený kontakt s přírodou a jejich kondice je ovlivňována ne právě plnohodnotným způsobem života a výživy. A bohužel stejné jako nám lidem i jim se ve většině případů nedostává v potřebné míře všech nezbytných výživových složek. Přípravek Biopolym je tedy takovým potravinovým doplňkem - nutriceutikem pro psy a další zvířata. Je to koncentrovaný extrakt z islandské mořské řasy a jeho účinnost vychází z biologických substancí (látek), vitamínů a stopových prvků obsažených v řasách. Využití těchto řas je velice široké, neboť obsahují mnoho důležitých a nepostradatelných látek. Algináty (výrobky z řas) využívá lékařská věda i v chirurgii, dentální medicíně (zubní medicíně), přidávají se běžně do potravin, barev a podobně. Jedna z vynikajících vlastností alginátů je jejich antioxidační působení v organismu.


Proč je pro organismus toto antioxidační působení tak důležité?

Začnu poněkud zeširoka. Vlivem nejrůznějších faktorů, které s sebou nese naše přetechnizovaná doba, ať už máme na mysli toxické látky v ovzduší, v potravinách, ve vodě, těžké kovy, kondenzované aromatické uhlovodíky, náš organismus ovšem stejně tak těžce zatěžují všechny formy záření. To už si možná uvědomujeme méně, protože to není věc, která by nás bezprostředně obtěžovala. Smog registrujeme zhoršením dýchání, alergickými reakcemi a podobně. Záření si ale bezprostředně neuvědomujeme, a přitom je stejně nebezpečné. Patří sem UV i infra záření, ale také elektromagnetické záření - televize, rozhlas, počítače - a v neposlední řadě na nás všechny negativně působí psychosociální faktory. Všem dobře známý stres v nejrůznějších formách, vzniklý z nejrůznějších příčin. Všechny výše uvedené "fuftajbly" mají jedno společné - vytvářejí v organismu volné kyslíkové radikály, které vyvolávají oxidační změny různých biologických struktur. Zjednodušeně řečeno - nabourávají nám tělo a způsobují tím onemocnění.
Napadnou-ii srdce, máme infarkt nebo angínu pectoris, napadnou-li povrch buněk, dochází k předčasnému stárnutí, neplechu dělají v cévách. Těch onemocněni bychom mohli jmenovat celou řadu. Teď ovšem jde o to, jak tyto volné kyslíkové radikály odstranit. Organismus na to prostředky má, ale z výše zmíněných důvodů (špatné životní prostředí, nesprávný životní styl) jich nemá dostatek. Výborným pomocníkem je v tomto případě například vitamin C, ovšem pokud spotřebováváme tento vitamín k antioxidač-ním účelům, nezbývá nám ho dostatek například na tvorbu polyuranových kyselin, které tvoří základ kloubního maziva a to způsobuje jeho nedostatek, klouby vrzají a postupně dochází k artróze (vysychání kloubů). A to jsem vyjmenoval skutečně jenom několik nemocí, na jejichž vzniku se v samém prvopočátku podílejí již zmiňované zpropadené volné kyslíkové radikály. Jejich vskutku destruktivní působení můžeme zmírnit vitamíny, které však působí jednorázově. Je to molekula proti molekule - volný kyslíkový radikál vitamín oxiduje, tím pádem se volný kyslíkový radikál "vyčerpá", likviduje se jeho oxidační schopnost, mění se na vodu a stává se neškodným. Máme ale také celou řadu enzymů, které detoxikační působnost projevují opakovaně a to je pro náš organismus přeci jenom praktičtější a užitečnější. Nicméně potřebujeme obojí. Toto všechno se pochopitelně netýká jenom lidí, ale i pejsků. A jich možná ještě ve větší míře, protože oni se pohybují přibližně půl metru nad zemí, kde je škodlivých toxických látek mnohem více, než o metr výše, kde dýcháme my lidé, tudíž volných kyslíkových radikálů se může v jejich organismu pohybovat více. Takže abychom se vrátili na začátek - algináty výborně zabezpečují antioxidační působení v těle.


Ve kterých dalších směrech jsou bioalgináty užitečné?

Preparáty z mořských řas působí několika směry. Podporují rozvoj žaludečního trávení a střevní mikroflóry, čímž se podporuje lepší příjem krmiva a trávení a zároveň s tím i využitelnost živín z potravy. Dále se do organismu zvířete dostávají aminokyseliny, jód, stopové prvky, vitamíny (zejména výše citované antioxidační), které s krví vnikají mimo jiné do kůže zvířete a zlepšují její pigmentaci, ale i kvalitu, barvu a lesk srsti. Svou biochemickou stavbou jsou algináty schopné vázat a odvádět z těla některé toxické látky. Testy z univerzity Iowa ve Spojených státech prokázaly, že z pokusných zvířat krmených potravou obohacenou stronciem bylo možné po určité době toto stroncium "vytáhnout" právě díky alginátům i z kostní dřeně, kde se stroncium ukládá. Tato vlastnost má význam zejména v exhalačně exponovaných oblastech, tedy, jak už jsem se zmiňoval na ulici půl metru nad zemí - zjednodušeně řečeno. Těžké kovy a imise, které jsou obsaženy v přízemní vrstvě vzduchu, totiž často způsobují nechutenství, apatie, kožní problémy, zhoršení kvality srsti, dýchací potíže, zkrátka život se pro takového pejska stává životem "pod psa". Bioalgináty tedy škody nejen napravují, ale působí také regeneračně, což se projeví na zdravotním stavu zvířete, ve zlepšení kondice i v reprodukčních schopnostech.


© 2004 ing. V.Gjurov, Klokočná 89, 251 64
Telefon: 603 825 659
E-mail: V.Gjurov@seznam.cz
WWW: www.bioalgeen.cz