Logo

BIO-ALGEEN RYCHLOKOMPOSTOVAČ

Biologický prostředek z mořských řas, určený ke zrychlení kompostovacích procesů materiálů přírodního původu, tj. trávy, rostlinných zbytků, štěpků dřevin, pilin, slámy, hnojů apod. Principem účinnosti je bouřlivé pomnožení mikroorganizmů rozkládajících organické materiály.

  • Snížení emisí zátěžových plynů
  • Zkrácení kompostovacího procesu na polovinu (v závislosti na podílu těžko rozložitelných komponentů)
  • Gelové substance ředěné vodou propojují vrstvy kompostovaného materiálu, podporují rozkladné procesy, vážou těžké kovy (výhodné při kompostování rostlinných zbytků z údržby komunikací, dálnic a městské zeleně)
  • Ošetřený materiál není tak citlivý na vnější teplotní výkyvy

Bio-Algeen rychlokompostovač

Je určen ke zrychlení kompostovacích procesů materiálů přírodního původu (trávy, rostliných zbytků, štěpků dřevin, pilin, slámy, hnojů apod.).

Principem účinnosti je bouřlivé pomnožení mikroorganizmů rozkládajících organické materiály a tím zkrácení kompostovacího procesu cca na polovinu v závislosti na podílu těžko rozložitelných komponentů. Účinými látkami jsou alginátové kyseliny, aminokyseliny a mikroprvky. Gelové substance ředěné vodou propojují vrstvy kompostovaného materiálu a kromě podpory rozkladných procesů vážou v materiálu těžké kovy. To má význam zejména při kompostování rostlinných zbytků z údržby komunikací, dálnic a městské zeleně. Při kompostování s přípravkem Bio-Algeen rychlokompostovač je třeba udržovat vlhkost materiálu 45-55%, teplotu v počáteční fázi 45°C, později 25°C a poměr C:N kompostovaného materiálu 1:10 až 1:12.

Řezaný, drcený a promíchaný materiál se navrství do výšky cca 3m. Při kompostování zeleného a dřevitého materiálu je potřeba udržovat poměr 1:1. Horní část hromady by měla být plochá s prohloubením dovnitř, aby nedocházelo k odtoku zálivky a dešťové vody. Aplikace se provádí roztokem Bio-Algeenu s vodou v poměru 1:100, dávka přípravku je 0,3lit./m3 kompostu. Kombinuje se zálivka vrcholu hromady a boků, tak aby došlo k rovnoměrnému zvlhčení celého objemu hromady. U kompostovaného materiálu je nutné sledovat vlhkost a teplotu. Při nebezpečí přehřátí nad 70°C je potřeba materiál chladit vodou. Pro udržení biologické aktivity je nutná pravidelná zálivka minimálně 5lit.vody/m3 kompostu za týden.

© 2004 ing. V.Gjurov, Klokočná 89, 251 64
Telefon: 603 825 659
E-mail: V.Gjurov@seznam.cz
WWW: www.bioalgeen.cz