Logo

Bio-Algeen WKL, K-20

Biologický prostředek z mořských řas na úpravu odpadních vod z provozů, které zpracovávají rostlinný nebo živočišný materiál-cukrovary, škrobárny, mlékárny apod. Na principu silné aktivace bakterielního rozkladu organických látek podporuje samočistící schopnost odpadní vody. Voda výborně myje i transportuje, jemné částice rychle sedimentují. Saponiny jsou odbourávány a spotřeba odpěňovacího oleje klesa až o 50%, klesá i spotřeba vápna na úpravu pH.

  • Snižuje emise zátěžových plynů
  • Snižuje hodnoty CHSK a BSK5
  • Zrychluje sedimentaci jemných částic
  • Podporuje samočistící schopnost odpadní a technologické vody
  • Zlepšuje mycí a transportní vlastnosti technologické vody
  • Snižuje spotřebu odpěňovacích olejů a vápna
  • Prodlužuje životnost technologických vod v uzavřeném oběhu

Bioalgináty při zpracování odpadů

Bioalgináty lze s úspěchem využít všude tam, kde je třeba podpořit positivní činnost mikroorganismů. Nabízí se řada oblastí při zpracování organických odpadů nebo organicky znečištěných vod.

Výrobce Bio-Algeenů se zaměřil na odpady a znešišťující elementy vznikající v procesech výroby a zpracování živočišných a rostliných produktů. Vedle již zmiňovaného Bio-Algeenu G-40 na úpravu kapalných hnojů hospodářských zvířat jsou to Bio-Algeen WKL a Bio-Algeen K-2O na úpravu technologických vod cukrovarů, škrobáren, mlékáren apod. Bio-Algeen WKL je hustá viskózní kapalina hnědé barvy rozpustná ve vodě. Je koncentrátem rostliných gelů přírodních polysacharidů složených z polyuronových kyselin mořské řasy. Tyto uronové kyseliny jsou polyelektrolyty s vysokou iontověvýměnnou kapacitou 5.000-20.000 m/val. Absorbují substance uvolněné biologickým rozkladem organické hmoty, zvláště plynné formy. Mají molekulovou strukturu identickou s šedou huminovou kyselinou, která s jemnými částečkami půdy vytváří jílovito-humusový komplex. Kompletují těžké kovy a eliminují tak jejich toxicitu. Ve vodě tvoří pod vlivem kovů vodou nerozpustný gel-vločky. Jde tedy o univerzální živnou půdu v jejíž přítomnosti se mikroorganizmy velmi rychle a v rovnováze množí, bez ovlivnění chemickými rušivými faktory. Bio-Algeen WKL na principu silné aktivace bakterielního rozkladu organických látek podporuje samočistící schopnost odpadní vody a zrychluje sedimentaci vysrážených částic. Výrazně se snižují i hodnoty CHSK a BSK5.

© 2004 ing. V.Gjurov, Klokočná 89, 251 64
Telefon: 603 825 659
E-mail: V.Gjurov@seznam.cz
WWW: www.bioalgeen.cz